payrolltariefberekenen.nl

Payrolltarief berekenen

Welkom op de website ‘Payrolltarief berekenen’ met uitleg en informatie over hoe u het beste een payrolltarief kunt berekenen in Nederland .

U wilt misschien meer over de ins en outs van een payrolltariefberekening weten en/of hoe u zelf een payrolltarief kunt berekenen? Om u hierbij te helpen. Geven wij u hieronder allereerst beknopte informatie over payroll en waar u bij een payrolltariefberekening en/of payrolltarief op moet letten (zie onderstaande payrolltariefchecklist).

Meer informatie over een payrolltarief berekenen

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie over een payrolltariefberekening van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of scherpe transparante payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw organisatie, medewerkers, CAO en branche en/of sector en de bijbehorende payrolltariefberekeningen en tarieven in Nederland.

Vraag een offerte voor een payrolltariefberekening aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van (1 of meer) van uw medewerkers. Dit is ook direct het grootste verschil tussen payroll en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw medewerkers, met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payroll

U werft en selecteert bij payroll o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) medewerkers. Ook bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw medewerkers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw medewerkers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met payroll!

Het payrollbedrijf verzorgt echter bij payroll als juridische werkgever van uw medewerkers o.a. nu de betalingen van de nettosalarissen, afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payroll gebruikmaken?

U huurt/least dus met payroll als het ware uw eigen medewerkers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar medewerkers naar payroll over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland.

Laat ons van ‘Payrolltarief berekenen’ u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!

Vraag een offerte voor een payrolltariefberekening aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Payrolltariefberekeningen

Payrollbedrijven in Nederland hanteren verschillende soorten payrolltariefberekeningen.

De meest gebruikte payrolltariefberekening is:

1. Bruto “exclusief uurloon” x payrollfactor (loonsom/omrekeningsfactor)

Bij deze en andere payrolltariefberekeningen is het belangrijk dat u goed oplet wat er met het bruto “exclusief uurloon” wordt bedoeld. Is het namelijk “inclusief” of “exclusief” reservering vakantiegeld en/of vakantiedagen? Dit is namelijk één van de meest voorkomende payroll trucjes in Nederland. Hierdoor lijkt het namelijk dat een payrollbedrijf met haar aangeboden payrolltarief circa 20% goedkoper is. Dan het tarief bij een payrollbedrijf o.b.v. van bovenstaande transparante payrolltariefberekening.

Naast bovenstaande punt is het ook van belang om altijd te weten wat er wel/niet in de payrollfactor van een payrollbedrijf o.a. qua ziekte, ontslag, feestdagen, bijzonder verlof, kort zuim, zorg verlof, geboorteverlof, ATV/ADV en leeftijdsdagen, pensioen en werknemersverzekeringen zit.

In Nederland zijn er naast bovenstaande payrollbedrijven ook nog steeds payrollbedrijven, die zeggen dat payroll u maar
“€ 0,10 per uur” kost!

Bij deze payrolltariefberekening uitspraak is het van belang om te weten, dat u uiteindelijk naast de € 0,10 marge (toeslag) ook al een marge in het payrolltarief van dit soort payrollbedrijven hebt betaald!

Het tarief bij deze payrolltariefberekening is dan als volgt:

2. Brutoloon “exclusief uurloon” x payrollfactor + marge (toeslag)

De (3.) minst transparante payrolltariefberekening die steeds vaker in Nederland wordt toegepast. Is een payrollberekening o.b.v. een vast percentage over de kostprijs van het payrollbedrijf. Zeer belangrijk bij deze variant is om te weten wat het payrollbedrijf onder haar kostprijs verstaat. “Inclusief” of “exclusief” vakantiedagen, vakantiegeld, etc. (zie bovenstaand).

Het tarief bij deze payrolltariefberekening is dan:

3. Kostprijs payrollbedrijf + %

Voor wie is payroll in Nederland interessant?

In feite is het werken met payroll voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met werknemers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payroll efficiënter inkoopt, risico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll binnen uw bedrijf niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken. Geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt. Geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen meer heeft. En tenslotte geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Vraag een offerte voor een payrolltariefberekening aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Hoe u zelf een payrolltarief kunt berekenen

Het meest overzichtelijk en transparantst voor u is om altijd een payrolltariefberekening op basis van € 10 bruto “exclusief uurloon” (idem CAO/Wettelijk Minimum Lonen (WML)) te maken. Dit bruto “exclusief uurloon” vermenigvuldigt u vervolgens met de aangeboden payrollfactoren van payrollbedrijven. Op deze wijze vergelijkt u te allen tijde namelijk appels met appels. De payrolltariefberekening ziet er dan als volgt uit:

Payrollfactor (loonsom/omrekeningsfactor) x €10 bruto “exclusief uurloon”

Laat u deze payrolltariefberekeningen echter altijd voor al uw verschillende soorten medewerkers maken. Het payrolltarief voor studenten en/of scholieren moet namelijk lager dan voor medewerkers met bepaalde of onbepaalde tijdscontracten binnen uw bedrijf zijn. Dit komt doordat zij vaak i.v.m. leeftijd geen pensioenopbouw, zeker scholieren, en bijna geen ziekte en ontslagrisico’s kennen.

Bij ons krijgt u altijd een transparant payrolltarief en berekening aangeboden. Hierdoor komt u gedurende het jaar of achteraf niet voor verrassingen te staan.

Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvende payrollofferte op maat of payrolladviesgesprek bij ons van ‘Parolltarief berekenen’ aan.

Payrolltariefberekening t.o.v. zelf verlonen

Net zoals bij een gewone payrolltariefberekening is het meest overzichtelijk om uw kosten bij een payrollbedrijf met uw eigen interne kostprijs (dus incl. al uw directe en indirecte werkgeverslasten) te vergelijken. Door een payrolltariefberekening op basis van € 10 bruto “exclusief uurloon” (idem uw bruto uurlonen/CAO lonen) te laten maken.

De uitkomst bij het payrollbedrijf dient u vervolgens met 0,88 te vermenigvuldigen of uw eigen te delen door 0,88.

Dit is namelijk ongeveer het percentage dat uw medewerkers bij u of het payrollbedrijf ook daadwerkelijk productief voor u zijn (260 werkbare dagen per jaar – (o.a. vakantiedagen, feestdagen, ziekte, bijzonder verlof, zorg verlof en kort verzuim) : 260= circa 88%)

De vergelijking van payrollkosten bij u en een payrollbedrijf ziet er in de praktijk dan b.v. als volgt uit:

1. Payrollkosten:

  € 10 x b.v. 1,65 (payrollfactor*) + evt. € 0,10 (marge/toeslag) =
  € 16,60 x 0,88 = € 14,61

2. Zelf verlonen

  € 10 x 1,40-1.50 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen, sociale premies, scholingsfonds) + indirecte werkgeverslasten (b.v. arbodienst, ziekteverzuimverzekering, accountant etc.) =
  € 14,00 – € 15,00

* Een payrollfactor is o.a. afhankelijk van het aantal vakantiedagen, feestdagen, Atv-dagen, bijzonder verlof- en/of kortverzuimdagen, ziektedagen, pensioenpremie (eigen Bpf of ‘adequaat’ payrollpensioen), sociale lasten en ontslagrisico’s onder uw personeel.

U ziet voor een minimaal verschil per uur. Bent u als werkgever met payroll van al uw administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s voor ziekte en ontslag verlost.

Indien u deze payrolltariefberekeningen bij een payrollbedrijf wilt laten maken. Dan doet u, zoals al reeds eerder door ons is vermeld, er verstandig aan dit voor al uw verschillende medewerkers te laat doen.

De payrollkosten voor studenten en/of scholieren liggen namelijk, zoals al vermeld, lager dan voor medewerkers met bepaalde of onbepaalde tijdscontracten binnen uw bedrijf. Dit komt doordat zij vaak i.v.m. hun leeftijd geen pensioenopbouw, zeker scholieren, en bijna geen ziekte en ontslagrisico’s kennen.

Tevens vermenigvuldigt/deelt u bij studenten en/of scholieren de uitkomst niet met 0,88 maar met 0,90. Dit is dus in verband met o.a. nihil/bijna geen ziekterisico.

Werkt u tenslotte voor uw zelf geworven en geselecteerden medewerkers met een uitzendbureau samen? Dan bent u met payroll of payrolling sowieso goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen tussen een uitzendbureau en payrollbedrijf voor u bij deze zelf geworven medewerkers tot enkele euro’s per uur oplopen!

Payrolltariefchecklist

Om te weten wat u koopt. Volgt hieronder een checklist die u voor uw payrolltariefberekening kunt gebruiken:

 • Tarief inclusief of exclusief vakantiegeld en /of vakantiedagen?;
 • Tarief inclusief ziekte (zonder eventuele nacalculatie)?;
 • Tarief inclusief ziekte- of re-integratiebegeleiding (Wet verbetering poortwachter (Wvp))?;
 • Tarief bij verschillende ziektepercentages?;
 • Tarief inclusief ziekte- en/of quarantainedagen?;
 • Tarief inclusief coronatestkosten, vaccinatiekosten en re-integratie;
 • Tarief inclusief alle juridische kosten bij ontslag?;
 • Tarief inclusief kosten herplaatsingstraject bij ontslag?;
 • Zitten ATV/ADV dagen in het payrolltarief of worden ze doorberekend?;
 • Tarief inclusief alle feestdagen?;
 • Tarief inclusief alle kort verzuim/bijzonder verlof/zorgverlofdagen?;
 • Tarief inclusief geboorteverlofdagen?;
 • Tarief inclusief seniorendagen?;
 • Tarief voor AOW-gerechtigden of scholieren/studenten?;
 • Tarief en regelingen voor herintreders en arbeidsgehandicapten?;
 • Tarief en regeling eventuele subsidieteruggaven (BBL/50+)?;
 • Tarief toeslag- of overwerkuren?;
 • Tarief bij koppeling met uw urenverwerkingssysteem?;
 • Tarief bij verschillende betalingstermijnen (o.a. automatische incasso)?;
 • Tarief reiskosten en onbelaste vergoedingen (1:1)?;
 • Tarief voor “Dienstverleningsvariant”?
 • Welke pensioenregeling (Bpf of adequaat) voor uw werknemers?;
 • Nabestaande pensioenregeling?;
 • Pensioenvoorlichting (gratis) door pensioenadviseur?;
 • Regeling en percentages bij bijv. een NOW-regeling?;
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV) en/of jeugd-LIV 1:1 terug overgemaakt?;
 • Tarief verloning DGA (gratis?)?;
 • Mogelijke aanvangskosten?;
 • Inhoud secundaire arbeidsvoorwaardenpakket?;
 • Tarief inclusief collectieve ongevallenverzekering?;
 • Scholing (gratis?) voor uw werknemers?;

U ziet dat er nogal wat punten zijn waarop u bij een payrolltariefberekening voor uzelf en uw medewerkers op moet letten. Heeft u daarom nog meer vragen over payrolltariefberekeningen en/of tarieven bij payrollbedrijven en wilt u hierover meer weten? Vraagt u dan nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!

Payroll voordelen

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om van payroll gebruik te maken.

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw medewerkers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw medewerkers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Minder administratie met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. Dit betekent dat u dus met payroll binnen uw bedrijf o.a. als voordeel. Uw arbodienst en ziekengeldverzekering kunt opzeggen. U heeft daarnaast ook niets meer met de stijgende werkgeverslasten te maken. U heeft immers met payroll binnen uw bedrijf geen medewerkers meer juridisch in dienst! Kortom, met payroll heeft u weer tijd voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf.

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij payroll namelijk geen medewerkers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij met payroll uw personeels- en salarisadministratie in Nederland voor scherp payrolltarief doen. In veel gevallen bent u met payroll zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw medewerkers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk door payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn bij een payrollbedrijf. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant betaalt u vaak voor iedere minuut advies! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw medewerkers bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payroll is en voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!

Over ons

Wij kunnen elke MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons van ‘Payrolltarief berekenen’ aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over payroll en hoe een payrolltarief berekenen in Nederland dan binnen 24 uur!

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen net als ons u ook alles over een payrolltarief berekenen vertellen. Zij hebben echter wel vaak allemaal hun eigen wijze van een payrolltarief berekenen.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag een offerte voor een payrolltariefberekening aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier