payrolltariefberekenen.nl

Payroll tarief berekenen

Welkom op de website met uitleg en informatie over hoe een payroll tarief te berekenen.

U wilt meer weten over de ins en outs van een payroll tarief berekening. Om u zo goed mogelijk hierbij te helpen, geven wij u als ondernemer of werkgever in het kort aan waar u op moet letten bij een payroll tarief berekening (zie ook onderstaande checklist). Heeft u na het lezen nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie ontvangen? Vraagt u dan bij ons een scherpe transparante payroll offerte aan!

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Uitleg payroll tariefsopbouwvarianten

Payrollbedrijven hanteren verschillende soorten payroll tariefsopbouw en berekeningen.

De meest gebruikte payroll tarief berekening is:

1. Bruto uurloon x Omrekeningsfactor

Hierbij is belangrijk dat u goed oplet wat wordt bedoeld met bruto uurloon (zie checklist). Is dit namelijk inclusief of exclusief reservering vakantiegeld en/of -dagen. Daarnaast is van belang te weten wat er in de payrollfactor wel/niet zit qua vakantiedagen, ziekte, ATV dagen, feestdagen, bijzonder verlof, arbodienst, pensioen, scholing en werknemersverzekeringen.

Naast onderstaande payrollaanbieders zijn er nog steeds payrollbedrijven die zeggen dat payroll u maar b.v. € 0,10 per uur kost! Hierbij is belangrijk te weten dat u uiteindelijk naast de € 0,10 marge (toeslag) ook al een marge in de payrollfactor van het payrollbureau heeft betaald!

Het payrolltarief is bij deze berekening dan:

2. Brutoloon x Omrekeningsfactor + marge (toeslag)

De laatste minst transparante payroll tariefsopbouw, die steeds vaker wordt toegepast, is een vast percentage over de kostprijs. Zeer belangrijk in dit geval is te weten wat het payrollbedrijf verstaat onder de kostprijs (vakantiedagen, vakantiegeld, etc.).

Het payrolltarief is bij deze berekening dan:

3. Kostprijs + %

Informatie over een payroll tarief berekening t.o.v. zelf verlonen

Het meest overzichtelijk om het payrolltarief bij een payrollbureau te berekenen en vergelijken met uw eigen interne kostprijs (dus incl. al uw directe en indirecte werkgeverslasten). Is door een payroll berekening te laten maken op basis van € 10 exclusief bruto uurloon (idem uw brutolonen) en de uitkomst vervolgens te vermenigvuldigen met 0,88. Dit is namelijk ongeveer het percentage dat uw medewerker daadwerkelijk productief voor u is.

De berekeningen zien er in de praktijk dan bijvoorbeeld als volgt uit:

1. Berekening payroll

€ 10 x 1,70 (payroll factor) + evt. € 0,10 (marge/toeslag) = € 17,10 x 0,88 = € 15,10

2. Zelf verlonen

€ 10 x 1,50 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen/belastingen) + indirecte werkgeverslasten (b.v. accountant, ziekteverzuimverzekering, arbodienst etc.) = € 15,00

Laat u deze payroll berekeningen voor al uw verschillende medewerkers maken. Het payrolltarief is namelijk voor studenten of scholieren, i.v.m. hun lagere sociale lasten (geen pensioen), sowieso lager dan voor oproepkrachten, medewerkers met bepaalde en onbepaalde tijdscontracten. Tevens vermenigvuldigt u bij hen i.v.m. bijna geen ziekterisico met 0,90.

Wilt u van ons een transparante payroll tarief berekening ontvangen? Vraag dan nu snel een payroll offerte bij ons aan!

Payroll tarief checklist

Om te weten wat u koopt, volgt hier een checklist die u kunt gebruiken bij uw payroll tarief berekening:

• Tarief inclusief of exclusief vakantiegeld en /of vakantiedagen?;
• Tarief inclusief ziekte (zonder eventuele nacalculatie)?;
• Zitten ATV dagen in het tarief of worden ze doorberekend?;
• Tarief inclusief feestdagen?;
• Tarief inclusief bijzonder verlof?;
• Mogelijke aanvangskosten?;
• Tarief voor 65+ of Scholieren/studenten?;
• Tarief en regeling voor herintreders, re/integratiekandidaten en
arbeidsgehandicapten?;
• Regeling eventuele subsidieteruggaven?;
• Collectieve ongevallenverzekering?;
• Welke pensioenregeling voor uw medewerkers?;
• Scholingsfonds voor uw medewerkers?;
• Tarief toeslag- of overwerkuren?;
• Tarief reiskosten en onbelaste vergoedingen?

Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien weten wat uw payrolltarief is? Vraag daarvoor nu snel een payroll offerte bij ons aan!

Over payroll tarief berekenen

Wij kunnen elke ondernemer of werkgever in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp tarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een payroll offerte aan en ontvang deze binnen 48 uur, boordevol informatie over hoe een payroll tarief te berekenen voor uw bedrijf en personeel.

Vraag een gratis offerte aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen net als ons u ook alles vertellen over payroll tarieven en payroll berekeningen. Zij hebben allemaal hun eigen wijze van een payroll tarief berekenen.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll in Nederland

Naast de bovengenoemde reden zijn ook de volgende voordelen doorslaggevend bij ondernemers in Nederland om te gaan payrollen.

U blijft kapitein op het schip

In de praktijk blijft u voor uw werknemers op de werkvloer 'de kapitein'. Het payrollbedrijf fungeert slechts als uw afdeling P&O en salarisbetaling. U blijft met payroll verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken maar alleen zonder alle risico’s, regeltjes en formulieren.

Flexibiliteit met payroll

Door uw personeel in Nederland op de payroll te plaatsen, kunt u meerdere contracten aanbieden of uren flexibeler inrichten. Met payroll bent u daardoor flexibeler en nog beter instaat op de economische ontwikkelingen binnen uw onderneming of branche in Nederland in te spelen.

Administratieve lastenverlichting met payroll

Alle administratieve handelingen zijn voor rekening van de payrollorganisatie. U moet hierbij denken aan de loonbetalingen, het beantwoorden van vragen van zowel u als uw werknemers, contracten opstellen/verlengen, ziekmeldingen, begeleiding bij ziekte en bijhouden van veranderende CAO, wet- en regelgeving. Kortom, u krijgt met payroll meer tijd om te ondernemen in Nederland.

Geen risico's met payroll

U betaalt een all-in payrolltarief per gewerkt uur aan het payrollbedrijf. De onverwachte uitgaven die u normaal voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft, zijn nu voor rekening van het payrollbedrijf.

Gratis deskundig advies bij payroll

Bij ons ontvangt u gratis advies (bij uw accountant betaalt u vaak per minuut!) over arbeidszaken en informatie over nieuwe en veranderende wet- en regelgeving. Ook wordt o.a. het pensioen, collectieve zorgverzekering etc. geregeld. U ziet aan uw werknemers wordt door ons ook gedacht! Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer weten over wat payroll voor u en/of uw personeel kan betekenen? Vraag daarom nu een payroll offerte bij ons aan!